VPS-1

Веќе од
$5.43USD
Месечно + $3.25 Конфигурирање на провизија

2 vCPU Cores
2 GB RAM
25 GB SSD
1 Dedicated IP
100 Mbps Bandwidth

VPS-2

Веќе од
$10.86USD
Месечно + $3.25 Конфигурирање на провизија

2 vCPU Cores
4 GB RAM
50 GB SSD
1 Dedicated IP
100 Mbps Bandwidth

VPS-3

Веќе од
$16.30USD
Месечно + $3.25 Конфигурирање на провизија

4 vCPU Cores
6 GB RAM
75 GB SSD
1 Dedicated IP
100 Mbps Bandwidth

VPS-4

Веќе од
$21.74USD
Месечно + $3.25 Конфигурирање на провизија

4 vCPU Cores
8 GB RAM
100 GB SSD
1 Dedicated IP
100 Mbps Bandwidth

VPS-5

Веќе од
$27.18USD
Месечно + $3.25 Конфигурирање на провизија

6 vCPU Cores
10 GB RAM
125 GB SSD
1 Dedicated IP
100 Mbps Bandwidth

VPS-6

Веќе од
$32.61USD
Месечно

6 vCPU Cores
12 GB RAM
150 GB SSD
1 Dedicated IP
100 Mbps Bandwidth

VPS-7

Веќе од
$38.05USD
Месечно + $3.25 Конфигурирање на провизија

8 vCPU Cores
14 GB RAM
175 GB SSD
1 Dedicated IP
100 Mbps Bandwidth

VPS-8

Веќе од
$43.49USD
Месечно + $3.25 Конфигурирање на провизија

8 vCPU Cores
16 GB RAM
200 GB SSD
1 Dedicated IP
100 Mbps Bandwidth